นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
1. ทางร้าน ปลื่มมอเตอรพาส มี นโยบายความเป็นส่วนตัว ในการจัดเก็บข้อมูลทุกการสั่งซื้อเพื่อใช้ในการอ้างอิงสินค้าระหว่างร้านกับท่านและใช้เพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นไป
2. ทางร้าน ปลื่มมอเตอรพาส ขอรับรอง ว่าไม่เผยข้อมูลการสั่งซื้อกับบุลคลอื่นหากมีการร้องขอเอกสารข้อมูล ท่านเท่านั้นที่สามารถกระทำการร้องขอได้
3. ข้อมูลการสั่งซื้อทางร้าน ปลื่มมอเตอรพาสจะจัดเก็บไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ข้อมูลการสมัครสมาชิกหรือดีลเลอร์ 
1. เพื่อสะดวกในการจัดส่งและติดต่อทางร้าน ปลื่มมอเตอรพาสจำเป็นต้องขอจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล,เบอร์ติดต่อ,ที่อยู่
2. ร้าน ปลื่มมอเตอรพาส ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ร้าน ปลื่มมอเตอรพาสได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ร้าน ปลื่มมอเตอรพาส อาจทำการ ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

เกี่ยวกับเรา

Facebook

Line@